Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Hej på er!!

Hej!
Beklaglig,T o m sorlig.
Vår förväntningar har varit en bättre loggen.Men inte att den här mötesplatsen/loggen försvinner helt med all information på så sättet.
Det är ansvarlös när logg-ansvariga inte bry sig om vad betyder den loggen för de flesta so sluta röka.
(Adjö) loggen
Till alla vänner ,fortsätt kämpa.
Hej så länge ,på återseende.

Kommentarer

Tack för kommentar på min

Tack för kommentar på min sida!
Jo, jag tror att jag klarar det... men det är en process o en kamp.
Har ju slutat röka många gånger, 2015 börjar min resa här på loggen. Nu är det 2019 o äntligen tror jag att det ska gå bra! Under de här åren har jag kommenterat många o många har kommenterat mig... Jag tror inte superadmin. förstår hur viktigt det är för oss med loggen - jag läser/har följt så många - det känns inte ok att allt bara ska försvinna ut i tomma intet...
Men grattis till alla som lyckats o heja o oss alla som kämpar på!!!
/nu

Hej Viljans triumf och Nu

Hej Viljans triumf och Nu eller aldrig

Tack för inlägg och kommentarer!! Vi håller med om att det är jättetråkigt att Loggen försvinner med sitt innehåll och användare. Loggen har och har haft en stor betydelse för många användare under åren och det är vi glada och tacksamma för. Det engagemang som finns för Loggen, och användarna av Loggen sinsemellan vill vi värna. Vår förhoppning är att vi kan öppna ett nytt och förbättrat forum för er att använda framöver. Av olika skäl har vi inte möjlighet att ha kvar Loggen i dess nuvarande form.

Allt gott,
Superadmin, Sluta-Röka-Loggen
Sluta-Röka-Linjen
020-84 00 00
Öppet mån-tors 9-19

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se