Jag vill

Igår rökte jag 20 cigarretter.
Nikotinsug nu: Ganska litet .

Min största önskan är att sluta röka.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se