Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Ett år har gått!!

Det känns fantastiskt,ett rökfri år har det gått.

Kommentarer

Wow, GRATTIS!

Wow, GRATTIS!

GRATTIS, Starkt jobbat. Jag

GRATTIS, Starkt jobbat. Jag har snart varit fri ett halv år.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se