Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Rökfri

Humör nu: Ganska bra. Nikotinsug nu: Inget.

Hej

17 december 2014 tog jag beslutet att sluta röka.

Tycker jag har fått tillbaka livet. Det var inte bara sluta röka men fick ork och kondition tillbaka.

På så vis har jag lyckats gå ner 23 kg.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se