Varför jag vill sluta

Igår rökte jag 1 cigarretter.
Humör nu: Ganska dåligt. Nikotinsug nu: Ganska stort .

Hela texten försvann

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se