Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Hostar med metallsmak efter 59 dagar

Humör nu: Ganska bra. Nikotinsug nu: Mycket lite .

Kommentarer

Någon fler som känt så? Annie

Någon fler som känt så?
Annie

Det känner jag igen! Jag har

Det känner jag igen! Jag har haft några smak- och luktsensationer men de är borta nu. :)

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se