Fortsätter av bara farten

Igår rökte jag inte.
Humör nu: Mycket bra. Nikotinsug nu: Mycket lite .

Är så glad för att det har gått så bra att sluta röka Slippa att hålla reda på var tändare o ciggen
är hela tiden Det känns så lustigt för de andra gångerna jag försökte sluta och åkte dit igen
berodde nog på att jag inte var ordentligt motiverad Och kanske att jag inte ville slutaröka
Men den här gången bestämde jag att nu får det vara nog Jag satte ett datum till den 18-1 2016
Skaffade plåster att använda första 14 dagarna Sedan ville jag klara av det själv både för min man
o min egen skull Min man låg på sjukhus hade fått propp i lungorna Vet inte men då kom motivationen
om att jag ville bli rökfri

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se