Till alla nya och gamla användare av Sluta-Röka-Loggen

Hej!

Roligt att så många hittar till och använder sig av Sluta-Röka-Loggen.
Vi vill bara påminna om att vi värnar en positiv attityd till varandra här på loggen och vi försöker vara aktiva med att plocka bort inlägg som syftar till att stjälpa snarare än hjälpa varandra. Loggen har fungerat som ett varmt, öppet och inkluderande forum i många år hittills och så hoppas vi att det ska förbli.
Vi är tacksamma för alla muntra tillrop, tips och förslag vi hittills har fått från er.
Utan er skulle Sluta-Röka-Loggen inte finnas!

Kommentarer

Jag är jätte glad att det

Jag är jätte glad att det finns möjlighet kunna skriva
hur man mår på sluta röka loggen Även kunna läsa
hur andra burit sig åt för att komma ifrån rökat o
även snus fast jag inte använder det själv Jag är nöjd
så här långt

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se