Hur bär de sig åt som bara kan sluta röka Har

Igår rökte jag 10 cigarretter.
Humör nu: Varken bra eller dåligt.
© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se