Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Grattis, Juntro!

Här har du glidit igenom Pärleporten och ingen har stått där och hurrat för dig! Vi kan väl inte låta loggen förfalla helt och hållet! Vi måste väl åtminstone upprätthålla traditionerna!
100 dagar rökfrihet. - det är något att fira!
Juntro har kommit till denna oerhört viktiga milstolpen - TRESIFFRIGT!
Hälsning till alla gratulanter - Gesine

Kommentarer

Instämmer i grattiset, men

Instämmer i grattiset, men var är hon? Har följt Juntro i sommar, men gissar att hon har fullt upp med studier och familjen.

Tyvärr ... gjorde jag ett

Tyvärr ... gjorde jag ett stort felsteg en liten bit in i terminen så jag får börja om från början.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se