Hitta detta. Kan vara en liten Morot.

Humör nu: Varken bra eller dåligt. Nikotinsug nu: Inget.

Efter att du slutar röka händer detta efter följande tidsrymd:
• 20 minuter: Ditt blodtryck och din puls sjunker.
• 8 timmar: Förekomsten av nikotin i ditt blodomlopp har reducerats med över 90 procent.
• 12 timmar: Syrehalten i blodet har normaliserats.
• 24 timmar: Ångestkänslorna som uppstår när man slutar röka når sin topp. I de flesta fall är de så gott som borta inom två veckor.
• 48 timmar: Skadade nervtrådar har börjat läka och din luktförmåga och smakförmåga börjar återvända till det normala. Ungefär samtidigt når också irritationskänslorna som uppstår i samband med att man slutar röka sin absoluta topp.
• 72 timmar: I ett blodtest hittas det längre inga spår av nikotin i din kropp. Några gånger per dag har de flesta som precis slutat röka en episod då de känner ett kraftigt röksug och kraftig rastlöshet. För den genomsnittliga individen når frekvensen av dessa episoder en topp efter cirka 72 timmar. Samtidigt börjar andningsvägarna slappna av och andningen upplevs som lättare. Lungfunktionen har påbörjat en reparationsprocess.
• 5-8 dagar: Den genomsnittliga ex-rökaren har cirka tre episoder av kraftigt sug (ofta i samband med tillfällen då man som mest njöt av en cigarett innan, som efter frukost eller middag) efter att röka per dag. I genomsnitt varar dessa besvärliga episoder av röksug i tre minuter. De känns dock som timmar, men rådet är att du använder dig av en timer för att mäta hur länge suget varar. Din subjektiva förmåga att bedöma tid är nämligen inte vad den borde vara när du lider av abstinens.
• 10 dagar: Nu har dessa ögonblick av kraftigt röksug som uppstår under dagen minskat till mindre än två per dag i genomsnitt. Dessutom varar de nu under 3 minuter. Håll ut.
• 10 dagar-2 veckor: Nu har de flesta återhämtat sig till den grad att beroendet inte längre har någon nämnvärd kraft. Mycket är dock psykiskt och sitter i inlärda beteenden. Det är dock lättare att handskas med inlärda beteenden bara man är medveten om dem. Blodcirkulationen i tandköttet och tänderna är nu på samma nivåer som hos en icke-rökare.
• 2-4 veckor: Vid det här laget ska abstinensbesvär som ilska, frustration, ångest, koncentrationsproblem, dåligt tålamod, rastlöshet, depression och sömnbesvär ha upphört. Rådet är att ta kontakt med läkare om du fortfarande upplever problem.
• 21 dagar: De receptorer i hjärnan som påverkas av nikotin har nu återhämtat sig till samma funktion som hos icke-rökare.
• 2 veckor till tre månader: Risken för att drabbas av hjärtattack på grund av rökandet har börjat minska. Lungfunktionen har börjat förbättras.
• 3 veckor till tre månader: Din blodcirkulation har förbättrats markant. Det har blivit lättare att promenera. Hade du en kronisk hosta när du rökte har den förmodligen försvunnit vid det här laget.
• 1-9 månader: Lungornas förmåga att bearbeta slem har förbättrats, vilket håller dina lungor rena och minskar förekomsten av infektioner. Överlag har energinivåerna i din kropp börjat öka. Rökrelaterade problem med täppta bihålor, andfåddhet och allmän matthet har förbättrats.
• 1 år: Risken för att drabbas av till exempel stroke eller hjärtattack är nu 50 procent mindre jämfört med en rökare. Det mesta lutar dock åt att dessa positiva effekter, som vi konstaterade i början av artikeln, uppstår ännu tidigare än efter ett år.

Kommentarer

:) Bra där!!! Det går fort

:) Bra där!!! Det går fort när man väl lägger av nikotinintaget

Yup.. det handlar ju dock om

Yup.. det handlar ju dock om att lägga av med nikotinet. :)

Egentligen är det ju två fighter man måste vinna. Den ena mot själva cigaretten och vanan att röka.. den andra, just nikotinet (drogen) som man egentligen är beroende av. Cigaretten i sig är ju bara ett sätt man får i sig drogen, snus är ett annat sätt.. nikotinersättning ett tredje.

Tänk om man ändock aldrig hade börjat röka....

/PH

Ja - tänk om!!

Ja - tänk om!!

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se