HANNAANNA..... GRATTIS TILL 100 DAGAR!!!!!!!

Här står nu jag å räcker fram stafettpinnen jag mottog från Gesine till dig! I denna glittrande port med gnistrande siffror!!! (45 minuter för tidigt dock men jag står å väntar på att din räknare ska slå om ;) )
Nu är det du som ska föra denna stafettpinne 100 vidare :D

Kommentarer

Tack bästa bästa Stöllberg!

Tack bästa bästa Stöllberg! Du är ett sånt stöd och em sån pepp!! Vi klarar det här, vad är nästa delmål?

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se