Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

58 dagar

Igår varken rökte eller snusade jag.
Humör nu: Mycket bra.

Snart firar jag två månader utan nikotin, och tja...det går ju bra!

Kommentarer

Du visste att du klarar

Du visste att du klarar det!
Grattis!

Du visste att du klarar

Du visste att du klarar det!
Grattis!

Grattis grattis! Du visste

Grattis grattis! Du visste att du kan eller hur?

Inte mer komplicerat än så

Inte mer komplicerat än så liksom, haha :) Härligt viven! Med den inställningen fixar du allt ju :)

Välkommen till klubben av

Välkommen till klubben av framgångsrika rökslutare. Finns inget som hindrar dig från att klara dig till 100 dagar. Du kommer inte att ge upp, du kommer att överleva tremånaderssvackan eller uppnå sista inlärningsplatån som jag kallar det.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se