Schackbräde

Igår rökte jag inte.
Humör nu: Ganska bra. Nikotinsug nu: Inget.

Idag har varit en bra dag. Sov lagom länge på morgonen och åkte de två timmarna till universitetet och var där i god tid inför en oerhört intressant föreläsning om ACT (Acceptance & Commitment Theory) och tar med mig en metafor som verkligen går att applicera åtminstone på mitt eget tänk kring rökstoppet.

Vi har tankar och känslor. De flesta av oss har både positiva och negativa tankar och känslor. Om vi har ett schackbräde så har vi två uppsättningar pjäser, svarta (negativa tankar, känslor) och vita (positiva tankar, känslor). Vi tänker också ofta i formatet att den svarta eller vita sidan skall vinna över den andra. Det blir en tävling mellan de vita och svarta tankarna i hjärnan. Vi tenderar att vara spelaren alltså som skall vinna eller förlora. Men om vi istället är schackbrädan, så bär vi alla tankar och känslor, vi stannar här och nu, i nuet, låter tankar och känslor få finnas där utan att sträva efter att den ena sidan skall vinna över den andra. "Jag är röksugen" kan istället vara "Jag är en person som har en tanke som säger att jag är röksugen." På så sätt hamnar tanken i ett perspektiv som jag kan beskåda utifrån. Bara genom det momentet får jag ett litet avstånd från tanken/känslan till att jag faktiskt agerar. Delar det med er här ... de som blir hjälpta blir hjälpta.

Hur kan jag applicera detta på mitt eget tänk? Jag har varit inställd på att de goda tankarna och känslorna (jag vill vara ickerökare/frihet) skall vinna över de onda tankarna (jag är rökare/kortsiktig ångestlindring exempelvis) och på så sett har jag alltså agerat spelare. Men vad jag skall göra är att låta känslor och tankar finnas där, beskåda dem men fortsätta i värderad riktning = ickerökare.

Kommentarer

Mycket bra sätt att tänka på

Mycket bra sätt att tänka på :) kommer ha med mig det i tankarna. Har alltid varit en "allt eller inget" människa. Men fallet blir så hårt när saker inte blivit som man tänkt. Det behöver inte vara svart eller vitt utan jag ska tillåta allt att vara och leva mer i nuet. Jag är stolt över idag, imorgon är jag stolt över imorgon.

Jättebra sätt att tänka kring

Jättebra sätt att tänka kring tankar och känslor relaterade till rökstopp. Tack för att du delade med dig!

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se