Allen Carrs esay way

Humör nu: Mycket bra. Nikotinsug nu: Ganska litet .

Jag vill inte vara beroende av en drog , ett monster som kräver att jag lyder hans minsta vink! Jag tror på mig själv,
jag håller mitt ord!
pappa tror på mig =)
Jag tror på mig själv, jag tror attÁ llen carr har rätt i det han skriver oxå

tro på er själva det funkar =)

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se