Beslut om att sluta definitivt!!!

Igår rökte jag 14 cigarretter.
Humör nu: Ganska dåligt. Nikotinsug nu: Ganska litet .

Fr o m ett visst bestämt datum:

- skall jag sluta röka definitivt utan några hjälpmedel eller nikotinsubstitut
- skall jag bli herre över mig själv och mitt eget liv och besegra nikotinets djävulska krafter
- skall jag en gång för alla bevisa för mig själv att jag inte är den viljesvaga och karaktärslösa människa
som jag hitintills trott
- skall jag befria mig från alla de illusioner som jag omedvetet indoktrinerats med om att cigarretter ger
större mod, självförtroende, minskar stress, ger tröst i svåra stunder, ökar koncentrationsförmågan etc
- skall jag totalt överge alla de motiv och ursäkter som jag använt mig för att fortsätta mitt drogberoende
- skall jag sluta tvivla på att jag kommer att lyckas och att det kommer att gå bra
- skall jag fullständigt släppa alll min rädsla över den period av eventuellt obehag som väntar mig med
insikten om att allt kommmer succesivt bara bli bättre och bättre.
- skall jag befria mig från min sjukdom och mitt drogberoende
- skall jag påbörja processen med att driva ut alla gifter ur min kropp som rökningen åstadkommit
- skall jag mobilisera de krafter som finns inom mig för att underlätta drogavvänjningen
- skall jag uthärda och stå emot de eventuella obehag som följer i spåren
- skall jag hantera alla de situationer som kan innebära stress och annat obehag
- skall jag radikalt minska den omedvetna ångest jag går omkring och bär på om rökningens alla skadliga
effekter, lugncancer, andningsbesvär, emfysem, hjärt- o kärlsjukdomar etc.
- skall jag bli mera aktsam om mitt liv och ersätta mina osunda vanor med ett hälsosammare liv med bättre
kostvanor och regelbunden jogging
-

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se