Tydlig handlingsplan

Igår rökte jag 15 cigarretter.
Humör nu: Ganska bra. Nikotinsug nu: Ganska litet .

Efter två veckor med successiv nedminskning inser jag mer och mer att det inte längre är någon omöjlighet att bli fri från nikotinbegäret även om det stundtals känns som en kamp mot djävulska krafter. Nikotinsuget har minskat och det är få av de cigarretter jag röker under en dag som verkligen ger den där speciella kicken.Fr o m torsdag nästa vecka har jag beslutat att konsumtionen inte får överstiga tio, och veckan därefter ska jag gå över till nikotinplåster av svagare styrka innan jag så slutligen tar steget fullt ut och blir fri från eländet. För att nå detta mål så tror jag att det är viktigt för att inte säga nödvändigt att ha en klar och tydlig handlingsplan för hur man skall gå tillväga. Utan denna tydliga handlingsplan så tror jag att det finns stor risk för att alla dessa ambivalenser, tveksamheter, kompromissanden och ursäkter som så tydligt visar sig då man försöker bryta vanemönster i slutändan tar överhanden.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se