Ändring av tobaksvanor?

Igår rökte jag inte.
Humör nu: Ganska bra. Nikotinsug nu: Inget.

Försökte ändra på hur många dosor snus jag snusar per vecka. Men det gick inte att skriva in 0. (noll).
Någon som råkar ut föra samma sak? Jag menar att det är väl inte alla som röker som dessutom snusar?
Eller?

Kommentarer

Gå in på -redigera min

Gå in på -redigera min profil- det ska gå att göra så

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se