Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

Fakta om nikotin

Fakta om nikotin
Nikotin kan betraktas som det viktigaste ämnet i tobaken eftersom det är det som framkallar beroendet. Men nikotinet har också en rad andra effekter i kroppen. Ordet nikotin kommer från tobaksplantans latinska namn, nicotiana. Det namnet fick plantan efter Jean Nicot, som på 1560-talet var Frankrikes ambassadör i Portugal. Han sägs ha varit en av de första som odlade tobak. I ren form är nikotin en färglös och flyktig olja. Det är en alkaloid. Alkaloider är en grupp basiska ämnen som innehåller kväve och finns i växter. De har ofta kraftig effekt på kroppen och många av dem är giftiga. Många läkemedel är alkaloider, t ex morfin, kodein, kinin och atropin.

Nikotin finns inte bara i tobak utan också i många andra växter, t ex potatis, tomater och äggplanta. I dessa växter är halten så oerhört låg att ämnet inte har någon effekt.

I munnen, näsan och övriga luftvägar tas nikotin effektivt upp i blodet via slemhinnan. Det tas också upp via slemhinna i magen och även genom huden.

Väl inne i blodet tar sig nikotin lätt ut från blodkärlen. Ämnet passerar både blod-hjärn-barriären och moderkakans membran. Blod-hjärn-barriären håller blodet (och därmed ämnen som finns i blodet) skilt från nervcellerna i hjärnan och ryggmärgen. Ämnen som tar sig igenom moderkakans membran kommer in i fostrets blod.

En liten del av nikotinet försvinner ut med urinen. Men det mesta bryts snabbt ner i levern till andra ämnen som förs ut med urinen. Efter två timmar har hälften av nikotinet brutits ner.

Vid nedbrytningen bildas bl a ämnet kotinin. Det finns hos rökaren i omkring tio gånger högre halt än nikotinet. Kotinin bryts ner mycket långsammare än nikotin och används därför för att mäta hur mycket en person röker.

I höga doser är nikotin mycket giftigt och orsakar kräkningar, darrningar, krampanfall och i värsta fall döden. Om 60 mg rent nikotin läggs på en människas tunga så dör den personen inom några minuter. Från en svensk genomsnittscigarett får rökaren i sig omkring 1 mg nikotin, fast det räcker med 0,2 mg för att känna nikotinkicken. Snus innehåller 8 mg nikotin per gram. Det betyder att snusaren får i sig mycket mer nikotin än rökaren.
Rökning är det snabbaste sättet att få in ett ämne i hjärnan, mycket snabbare än det man andas in (t ex kokain) eller tar som spruta (t ex amfetamin eller heroin). Tio sekunder efter att rökaren har dragit sitt bloss finns nikotinet i hjärnan. Nikotin från snus, som tas upp via slemhinnan i munnen, tar längre tid på sig innan det når hjärnan. Däremot har snusaren en hög halt av nikotin i blodet betydligt längre tid.

I nervsystemet är nikotin både stimulerande och dämpande. Nikotin, kokain, amfetamin och heroin anses utöva sin effekt genom att binda sig till samma receptorer i hjärnan. När nikotinet binds till receptorerna frisätts olika s k signalsubstanser. De är viktiga för att signaleringen i nervsystemet ska fungera och påverkar i sin tur många andra kemiska ämnen i kroppen som t ex hormoner.

Nikotinets viktigaste egenskap är att det framkallar beroende. Det anses framför allt hänga ihop med att det ger signal för produktion av dopamin och andra signalsubstanser i hjärnans s k belöningssystem. Det är så som "nikotinkicken" uppstår.

Efter hand vänjer sig receptorerna vid nikotin. En tolerans byggs upp och om ämnet inte tillförs regelbundet drabbas rökaren av abstinensbesvär. Genom sin effekt på nervsystemet är nikotin både uppiggande och avslappnande.

Andra följder av nikotinets påverkan på nervsystemet är att blodkärlen i huden dras samman, medan blodkärlen i muskler vidgas. Hjärtats rytm ökar, d v s pulsen blir snabbare och blodtrycket stiger. Hjärtat kan också slå extraslag. Nikotin gör också blodplättarna mer klibbiga så att de lättare klumpar ihop sig. Det ökar risken för att det ska bildas farliga blodproppar.

Vid vila orsakar nikotin bara lite ökad ämnesomsättning, men under lätt arbete fördubblas den. Bara ett dygn efter att man slutat röka återgår ämnesomsättningen till normal nivå och det kan förklara att den som slutar brukar gå upp i vikt, i de flesta fall bara 2-4 kg.

Lennart Edqvist

Kommentarer

hej tokfia så du tillhör

hej tokfia så du tillhör skaran som kan fastna vid datorn på natten. tack för dom här raderna jag tycker det är värdefullt att ha så mycket kunskap om problem jag bekämpar som möjlig. hoppas du mår bra att monstret håller sej borta. Önskar dej och alla duktiga f.d. rökare all kraft att stå emot är själv lite svag just nu. Meeeeeeen det måste gå att överleva det här. kramam marpan.

Interesting!Hmm! Tack för

Interesting!Hmm!
Tack för infot darling..
och god morgon på dig

Glöm inte Formalin och

Glöm inte Formalin och Arsenik.
Snus innehåller radioaktivt Polonium..

Tack, det var intressant.

Tack, det var intressant. Hur är det med dig? Har du arbetat natt? Jag har faktiskt inte hostat på hela natten utan fått sova. Känns som en lottovinst. Man har inte så stora krav längre. Kramar Monica

Tokfia... jobbigt i natt. Hm

Tokfia... jobbigt i natt. Hm ..vi hörs på måndag imorgon.. e oxså röksuge , å ibland komemr det så där att jag tänker nej nu röker jag, men inte utan dig... kram

thank you for this site, very

thank you for this site, very useful and interesting 640-802. I do have a suggestion: could you not put in the actual prices you paid in each location? Since pockets vary it would make it easier to have an idea of what is “pricey” or not, even if the rating is good. Certainly a good experience is priceless, but unfortunately wallets are very prosaic things…
I’ve just spent a couple of 70-432 braindump nights in the Story hotel in Stockholm, which I found before reading your blog. We stayed in a smaller room 640-816, but everything else was just as you said: trendy, friendly (even when travelling with a child) and a decente quality/cost rapport.
Buon viaggio!
Moira, from Italy 640-822

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se