Viktigt meddelande till användare av Sluta-Röka-Loggen!

Sluta-Röka-Loggen kommer att stängas ner fredagen den 29 november. Ingen information kommer att sparas. Se därför till att själv spara den information du vill ha kvar. Vi ser över möjligheten att lansera ett nytt forum via www.slutarokalinjen.se för dig som vill diskutera tobaksstopp. Mer information kommer framöver!

Varmt tack för de inlägg, kommentarer, det stöd och den uppmuntran som du gett andra genom åren!

februari 2013

500 dagar som rökfri

Humör nu: Mycket bra. Nikotinsug nu: Inget.

Helt otroligt att man kommit så långt, ärligt trodde jag det aldrig själv, min familj trodde det ännu mindre. De har dock stöttat mig hela tiden, alla mina vänner har stöttat mig, och människor på den här sidan har stöttat. Ni som stöttar varandra ni vinner väldigt mycket på det, försök stötta varandra, allt blir så mycket lättare. Att få skriva av sig hur man mår är guld värt, bara att veta att det är någon som läser det man skriver gör att allt känns lättare. Man inser att man är inte ensammen, det finns andra som förstår precis det vi går igenom, det finns flera som har kommit till samma punkt som en själv. Det kan vara de som varit rökare i många många år och det kan vara unga tjejer och killar som tidigt har blivit kloka och vill sluta. Det är värt så mycket att förstå att man inte är ensammen, och att man ser att det inte är omöjligt. Jag kommer aldrig mer att smaka en cigarett, jag vill aldrig mer bli en slav under denna stinkande last.
Lycka till att hålla er rökfria, allt kommer att kännas så mycket bättre även om man har svårt att tro det i början.

© Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Epost: slutarokalinjen@sll.se